NL-Nederland.nl

Hey!

NL-Nederland.nl maakt op dit moment geen gebruik van een website. Graag zijn wij jou van dienst en stellen je een veilig web-contactformulier ter beschikking, zo kun je mij een boodschap bezorgen. Als mijn antwoord naar jouw mening te lang op zich laat wachten, stuur dan nogmaals een bericht, het kan zo gebeuren dat je bericht door alle drukte over het hoofd is gezien. Jammer als we elkaar missen, en dat terwijl het belangrijk is elkaar niet te ontmoeten.

Ieder bericht ondergaat een strenge controle en wordt op opgeslagen op een sterk beveiligde server, uw bericht zweeft dus niet ergens rond, maar is in vertrouwde handen.

Ik verneem graag van jou!

Met Nederlandse groet,

Jean

 

264 - Bericht voor Jean